برای ترمیم و منگنه کردن پرولاپس مخاطی مقعد و یا بافت مخاطی همورئید، استپلر حلقوی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول دارای عملکرد خودکار است که با نزدیک شدن به محل، دیگر نیاز به کار دست ندارد و وقتی به طور اتوماتیک شروع به کار می کند همزمان در صفحه نمایش نقطه سبزرنگ (سوزندان ایمن) نشان داده می شود...

1402/10/15

استپلر حلقوی یکی از انواع استپلر های جراحی می باشد. این وسیله یکی از محبوب ترین و در عین حال پر کاربردترین محصولات جراحی در بازار پزشکی می باشد. به طور کلی استپلر جراحی یک نوع منگنه پوستی نامیده می شود. وظیفه اصلی تمامی استپلر های جراحی برش و دوختن بافت ها و جداسازی برخی بافت ها از یکدیگر است. استپل...

1402/10/15
Top