ویژگی استپلر حلقوی هموروئید یکبار مصرف

ویژگی استپلر حلقوی هموروئید یکبار مصرف

برای ترمیم و منگنه کردن پرولاپس مخاطی مقعد و یا بافت مخاطی همورئید، استپلر حلقوی مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول دارای عملکرد خودکار است که با نزدیک شدن به محل، دیگر نیاز به کار دست ندارد و وقتی به طور اتوماتیک شروع به کار می کند همزمان در صفحه نمایش نقطه سبزرنگ (سوزندان ایمن) نشان داده می شود که در عین حال جراح می تواند با استپلرارتفاع بسته شده را براساس ضخامت بافت بدن به طور دقیق تنظیم کند.

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top